Zalety Venture Capital

Jakie są dobre strony Inwestora Venture Capital?

Dzięki Inwestorowi Venture Capital przedsiębiorstwo uzyskuje finansowanie, przedsiębiorca – wiarygodnego partnera wspierającego firmę swoim doświadczeniem i wiedzą, który może umożliwić częściowe lub całkowite „wyjście” przedsiębiorcy, a także zapewnić pozyskanie nowych inwestorów.

Finansowanie

Inwestor (Fundusz) Venture Capital dostarcza projektowi / przedsiębiorstwu finansowania w formie kapitału lub pożyczki (mniej popularne w Polsce);

Poprzez wpłatę gotówki Inwestor VC przejmuje udziały w firmie, które mają zagwarantowane uprzywilejowanie (preferencja może dotyczyć np. pierwszeństwa przy likwidacji);

Inną formą finansowania może być pożyczka z opcją (call) na objęcie akcji dla udzielającego pożyczki lub bez takiej opcji; krótko- lub średnioterminowa pożyczka bez opcji call na objęcie akcji może być ryzykowna, ponieważ firma musi się liczyć z wypływem gotówki, co mogłoby negatywnie wpłynąć na przepływy gotówkowe (cash flow) i być „zabójcze” dla młodej, nawet dobrze rozwijającej się, firmy);

Jeśli firma będzie wymagała dodatkowego finansowania Inwestor Venture Capital prawdopodobnie albo weźmie udział w kolejnej rundzie finansowania albo pozyska innego inwestora;

Finansowanie Venture Capital najczęściej nie wymaga „twardych” zabezpieczeń jakie stosują banki;

Przedsiębiorca może pozyskać finansowanie Venture Capital w każdej fazie finansowania, bez konieczności stosowania zabezpieczeń.

Partner

Poprzez inwestycję Inwestor (Fundusz) Venture Capital staje się równoprawnym partnerem firmy, z którą dzieli sukces lub niepowodzenie;

Inwestor Venture Capital charakteryzuje się elastycznym podejściem do ryzyka i nie obawia się poszukiwać rozwiązań niekonwencjonalnych czy podejmować decyzji co do przyszłości przedsiębiorstwa, których unikają zazwyczaj banki;

Po inwestycji zarządzający / właściciele zachowują zazwyczaj nadal bardzo duży wpływ na decyzje strategiczne, operacyjne i finansowe (nawet w przypadku pożyczki), głównie ze względu na to, że Inwestor Venture Capital poszukuje partnerów-liderów, dzięki którym wartość inwestycji dynamicznie wzrośnie;

Inwestor Venture Capital potrafi wskazać przedsiębiorcy błędy zarządzaniu przedsiębiorstwem czy przeciwstawić się podejmowaniu błędnych decyzji (np. tych znajdujących się w obszarach, które nie leżą w kompetencjach przedsiębiorcy, np. finanse).

Wsparcie

Inwestor Venture Capital wnosi do przedsięwzięcia / przedsiębiorstwa swoje doświadczenie i / lub wiedzę, w tym przede wszystkim w zakresie doradztwa strategicznego, operacyjnego i finansowego czy też dostępu do specjalistycznego know-how;

Inwestor Venture Capital zazwyczaj ma znaczącą sieć kontaktów w różnych środowiskach biznesowych zarówno w kraju jak i za granicą lub też posiada wiedzę i doświadczenia jak takie kontakty pozyskać;

Samodzielne pozyskanie wiedzy przez przedsiębiorstwo mogłoby być praktycznie w wielu wypadkach niemożliwe lub bardzo kosztowne;

Inwestor Venture Capital może narzucić nowoczesne metody zarządzania, np. może wymagać ścisłego przestrzegania okresowego raportowania, co eliminuje ex-ante część nieefektywnych działań i zmusza zespół zarządzający do racjonalności; fundusz może też natychmiastowo zareagować w sytuacjach przerastających zespół zarządzający lub, wykorzystując swoją specjalistyczną wiedzę, przewidzieć problemy w przyszłości.

Wiarygodność

Inwestor Venture Capital może dodać przedsięwzięciu / przedsiębiorstwu wiarygodności i przyczynia się również do poprawy wizerunku firmy, zarówno w kraju jak i za granicą. Dotyczy to zarówno inwestycji przez Fundusz, jak i Anioła Biznesu;

Dzięki inwestycji Venture Capital może zostać zwiększona zdolność kredytowa przedsiębiorstwa, które może pozyskać dodatkowe środki na rozwój w postaci kredytu bankowego lub dotacji czy pożyczki ze środków Unii Europejskiej.

Wyjście

Inwestor (Fundusz) Venture Capital zanim podejmie decyzję o inwestycji musi przeanalizować opcje „wyjścia z inwestycji”(exit). Im więcej opcji wyjścia tym lepszą cenę może osiągnąć.

Inwestor (Fundusz) VC ma zazwyczaj doświadczenia w sprzedaży przedsiębiorstw inwestorowi branżowemu, funduszowi Private Equity czy w zakresie IPO na giełdzie.

Dla spółki, nowy inwestor lub IPO (w zależności od rozmiarów firmy – New Connect lub Giełda Papierów Wartościowych) to możliwość kolejnej rundy finansowania (jeśli wymagana), pozyskanie inwestora czy inwestorów odpowiadających nowej fazie rozwoju przedsiębiorstwa (późniejsza faza ekspansji) czy wzmocnienie wiarygodności.

Dla przedsiębiorcy Inwestor Venture Capital to wysokie prawdopodobieństwo uzyskania rzetelnej wyceny jego udziałów / akcji w spółce oraz możliwość częściowego lub całkowitego „wyjścia” ze spółki razem z Inwestorem VC.

autor: Mariusz Malec