Anioły Biznesu to Venture Capital

Co wyróżnia Anioły Biznesu na tle inwestorów Venture Capital?

Inwestycje Aniołów Biznesu to część inwestycji Venture Capital. Ich podejście do przeprowadzania inwestycji różni się od podejścia Inwestorów Formalnych (funduszy VC). Często aktywnie działają w firmie, w która zainwestowali.

Omawiając definicję Venture Capital przedstawiłem różnice i zależności pomiędzy Venture Capital i Private Equity. Poniżej chciałbym przedstawić jakie są cechy wyróżniające Anioła Biznesu spośród innych inwestorów VC.

Anioł Biznesu definicja

Anioły Biznesu (Business Angels, czyli Angel Investors lub Informal Investors) to inwestorzy inwestujący najczęściej własne środki finansowe przeważnie w przedsięwzięcia w fazie rozpoczęcia działalności („seed„) i przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju („startup„). Oprócz pieniędzy wnoszą swoje doświadczenie i często blisko współpracują z zarządzającymi projektem / przedsiębiorstwem.

Często dla Aniołów Biznesu inwestowanie jest drugorzędną aktywnością zawodową lub życiową. Anioły Biznesu inwestują samodzielnie oraz z innymi Aniołami Biznesu.

Swoje inwestycje realizują oni przeważnie bezpośrednio lub poprzez wehikuły finansowe czy quasi-fundusze (spółki zlokalizowane w kraju-siedziby przedsiębiorstwa lub kraju o uprzywilejowanym traktowaniu inwestorów, czyli tzw. raje podatkowe). Z tego powodu często są określani jako Inwestorzy Nieformalni (Informal Investors).

Cechy charakterystyczne Anioła Biznesu

Ze względu na moment dokonania inwestycji (faza rozpoczęcia działalności, czyli faza zasiewu lub seed, oraz wczesna faza rozwoju, czyli startup) inwestycje Aniołów Biznesu stanowią część Venture Capital.

Cechy wyróżniające Anioły Biznesu spośród innych inwestorów Venture Capital są następujące:

 1. Anioły Biznesu inwestują własne pieniądze;
 2. Anioły Biznesu są lub byli przedsiębiorcami w przeciwieństwie do zarządzających Funduszami Venture Capital;
 3. Anioły Biznesu bardzo często wnoszą do przedsięwzięcia swoje doświadczenie i / lub wiedzę;
 4. Anioły Biznesu przeprowadzają zazwyczaj due diligence o niskich wymaganiach w porównaniu do wysokich wymagań Funduszu Venture Capital;
 5. Anioły Biznesu często realizują inwestycje bezpośrednio lub poprzez nieformalne struktury;
 6. Anioły Biznesu inwestują w przedsięwzięcia w fazie rozpoczęcia działalności jak i wczesnej fazie rozwoju, ale już raczej nie w fazie ekspansji;
 7. Dla Aniołów Biznesu realizowane inwestycje nie stanowią głównej działalności biznesowej, ale najczęściej drugo- lub trzeciorzędną; często, przez bardzo zamożne osoby, inwestycje takie są traktowane pro społecznie lub też jako sposobu samorealizacji;
 8. Anioły Biznesu najczęściej inwestują kwoty znacząco niższe niż inni inwestorzy Venture Capital (Formalni Inwestorzy Venture Capital);
 9. Dla Aniołów Biznesu położenie przedsiębiorstwa może mieć istotne znaczenie (dla Funduszu Venture Capital jest to o wiele mniej ważne);
 10. Anioły Biznesu, po dokonaniu inwestycji, bardzo blisko współpracują z przedsiębiorstwem;
 11. Dla Aniołów Biznesu „wyjście z inwestycji” (exit) nie ma tak istotnego znaczenia jak w przypadku Funduszy Venture Capital (nieformalnemu inwestorowi zawsze jest łatwiej dokonać „exitu”).

Ryzyko inwestycyjne

Często twierdzi się, że inwestycje, realizowane przez Aniołów Biznesu charakteryzują się większym ryzykiem niż inne inwestycje. Inwestycje Venture Capital niosą ze sobą ryzyko niezależnie od tego kto dokonuje inwestycji (czy Inwestor Formalny, czyli fundusz Venture Capital czy też Inwestor Nieformalny, czyli Anioł Biznesu).

Wielkość ryzyka jest determinowana przez inne czynniki, czyli np. fazę rozwoju przedsiębiorstwa, sektor, jakość zarządzających i zespołu itp. Inwestor, formalny czy też nieformalny, może zmniejszyć to ryzyko poprzez wniesienie własnego doświadczenia, wiedzy czy sieci kontaktów itp.

Tego rodzaju twierdzenie być może wzięło się stąd, iż Fundusze Venture Capital w odróżnieniu od Aniołów Biznesu (nie ma tu oczywiście reguły) inwestują również w fazie ekspansji przedsiębiorstwa, która niesie niższe ryzyko niepowodzenia danego przedsięwzięcia niż faza zasiewu (seed) czy wczesnego rozwoju (startup).

Inną kwestią jest to, iż Anioł Biznesu może często lepiej ocenić ryzyko inwestycyjne danego projektu np. ze względu na jego znajomość branży lub zespołu.

autor: Mariusz Malec