Nota prawna

Copyright © by Mariusz Malec. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

Żadne treści znajdujące się na niniejszej witrynie nie mogą być kopiowane i wykorzystywane bez pisemnej zgody autorów. Zamieszczone na witrynie treści nie mogą być traktowane jako jakakolwiek forma doradztwa inwestycyjnego.

Prawa autorskie

Żadne treści, znajdujące się na witrynie www.venture-capital.info.pl, nie mogą być kopiowane, dystrybuowane lub w inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody.

Osoba, która rozważa wykorzystanie treści z w/w witryny, powinna zwrócić się na piśmie autora witryny www.venture-capital.info.pl o wyrażenie zgody, kierując zapytanie na adres podany poniżej.

Wykorzystanie treści lub części treści do zamieszczenia na innej witrynie może się odbyć tylko i wyłącznie za pisemną zgodą autora treści zamieszonych witryny www.venture-capital.info.pl. Publikacja treści z niniejszej witryny bez takiej zgody jest naruszeniem praw autorskich.

Autor witryny www.venture-capital.info.pl zastrzega sobie prawo cofnięcia już udzielonej zgody na wykorzystanie treści z w/w witryny w każdym momencie.

Ograniczenie odpowiedzialności

Treści na witrynie www.venture-capital.info.pl wyrażają indywidualne poglądy autora i nie mogą być uznane przez kogokolwiek za jakąkolwiek rekomendację nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Autor nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, które zostały podjęte na podstawie treści zawartych na niniejszej witrynie.

Treści, zamieszczone na niniejszej witrynie, nie mogą być traktowane jako doradztwo inwestycyjne w jakiejkolwiek formie i w żadnej sytuacji nie mogą być one podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Kontakt

Prosimy o kontakt w przypadku pytań i zastrzeżeń dotyczących treści zawartych na stronach www.venture-capital.info.pl. Zapytania lub uwagi prosimy kierować na adres zamieszczony na witrynie firmy Private Equity Consulting.