Idealna firma dla Inwestora Venture Capital

Jakiej firmy poszukują Inwestorzy Venture Capital?

Każdy przedsiębiorca rozważający pozyskanie Inwestora Venture Capital zastanawia się nad tym, co powoduje, że Inwestor VC dokonuje inwestycji w dane przedsiębiorstwo. Odpowiedź to: zyskowna inwestycja, dobry zarząd, pomysł, model finansowy, wyjście, nastawienie na rynek.

Każdy przedsiębiorca rozważający pozyskanie Inwestora Venture Capital zastanawia się nad tym, co powoduje, że Inwestor VC dokonuje inwestycji w dane przedsiębiorstwo. Jakiej firmy Inwestorzy VC poszukują? Czego oczekują? Co przedstawić inwestorowi? Jakie dokumenty przedstawić? …

Oczekiwania Inwestora Venture Capital co do potencjalnej wstępnej oferty dot. inwestycji można przedstawić w kilku punktach:

  • Inwestycja musi być niezwykle zyskowna;
  • Przedsiębiorstwo / projekt musi być zarządzane przez doskonały zespół zarządzających;
  • Pomysł biznesowy musi być wyjątkowy;
  • Musi istnieć szczegółowy model finansowy;
  • Musi być zagwarantowana możliwość „wyjścia” z inwestycji w ciągu kolejnych kilku lat;
  • Projekt musi zaspokajać potrzeby rynku.

O ile dla większości Inwestorów Venture Capital powyższa lista ma charakter uniwersalny to każdy z nich może przypisać inne wagi elementom listy. Dodatkowo, niektórzy inwestorzy dopiszą nowe kwestie do powyższej listy.

Spełnienie przez dany projekt powyższego zbioru oczekiwań z pewnością przyczyni się do zwiększenia szansy w zakresie pozyskania inwestora, choć może nie gwarantować natychmiastowego sukcesu ze względu na czynniki niezależne (np. konkurencja ze strony innych dobrych projektów inwestycyjnych).

Przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, że projekt, który został odrzucony przez jednego Inwestora VC może być zaakceptowany przez innego.

Niezwykle zyskowna inwestycja

Inwestorzy Venture Capital oczekują IRR ze swojej inwestycji na poziomie nie niższym niż 30%, ale najczęściej oczekują 50-100%. Wysokość oczekiwanego zwrotu jest odzwierciedleniem ryzyka danego projektu, które się najczęściej łączy z fazą rozwoju firmy.

Oczekiwany zwrot będzie także zależeć od sektora, w którym działa / będzie działać przedsiębiorstwo, jakości zarządzających, samego pomysłu biznesowego, liczby opcji na „wyjście” z inwestycji, innych inwestorów w projekcie itp.

Inwestor VC, analizując model finansowy i biznes plan danej firmy, będzie sobie zadawał pytanie: ile firma będzie warta za 3 lata, a za 5 lat? Jeśli prognoza młodej firmy zakłada jej wolny wzrost to pojawić się musi pytanie o celowość danej inwestycji i sens ponoszenia ryzyka.

Doskonały zespół zarządzających

Dla większości Inwestorów Venture Capital zespół zarządzający jest kluczem do sukcesu danej inwestycji. Bez silnego zarządu inwestycja w dany projekt dla Funduszu Venture Capital zazwyczaj nie ma sensu.

Każdy z Inwestorów VC sam określa cechy idealnego zarządzającego, ale dobry zarządzający powinien wykazać się doskonałym doświadczeniem zawodowym w swojej specjalności biznesowej, skutecznością, uczciwością, a przede wszystkim wysokim poziomem motywacji.

Na rynku Venture Capital często można usłyszeć, iż doskonały projekt i słaby zarząd to gwarantowane niepowodzenie, ale średni projekt i doskonały zarząd to wysokie prawdopodobieństwo sukcesu.

Wyjątkowy pomysł biznesowy

Pomysł na biznes powinien się czymś wyróżniać. Musi to być „coś”, co zapewni przewagę konkurencyjną na rynku co najmniej na kilka lat (technologia, produkt, usługa, dostęp do zasobów, lokalizacja itp.).

Może to być pomysł oparty zarówno na „starej” i „nowej” gospodarce. Wyjątkowy projekt (produkt czy usługa) może być oparty na innowacji, ale może wykorzystywać przewagi „tradycyjne” np. lokalizację.

Z drugiej strony, niektóre nowatorskie czy rewolucyjne projekty mogą być zbyt ryzykowne dla Inwestora VC. Rozwój takich projektów może zakładać konieczność wysokich nakładów w ciągu 5-7 lat (maksymalny okres inwestycyjny dla Venture Capital), ale jednocześnie całkowity brak lub niski poziom przychodów w tym okresie (zazwyczaj nie do zaakceptowania przez Inwestorów Venture Capital).

Takie projekty, pomimo bardzo wysokiej premii w przypadku sukcesu, mogą wzbudzać nikłe zainteresowanie Inwestorów Venture Capital.

Szczegółowy model finansowy

Dla Inwestorów Venture Capital model finansowy (w układzie rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów gotówkowych, czyli cash flow) to obraz przedsiębiorstwa czy projektu.

Brak modelu finansowego powoduje, że Inwestor VC nie może ocenić projektu inwestycyjnego. Jeśli okaże się, że przedsiębiorca nie rozumie potrzeby przygotowania (i posiadania) modelu finansowego to oznaczać może tylko jedno – nie zbuduje dużej firmy. Żaden Inwestor VC nie będzie z takim przedsiębiorcą prowadzić jakichkolwiek rozmów o potencjalnej inwestycji.

Przedsiębiorca powinien zatrudnić doradcę, jeśli nie potrafi przygotować modelu finansowego. Ważne jest jednak, że model przygotowany przez doradcę musi odzwierciedlać założenia i oczekiwania biznesowe samego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca powinien rozumieć co odzwierciedlają i skąd się biorą liczby w modelu finansowym.

Jeśli przedsiębiorca nie będzie potrafił wyjaśnić liczb w modelu to Inwestor Venture Capital założy, że przedsiębiorca nie będzie w stanie tego zrobić także w przyszłości i zakończy jakiekolwiek rozmowy na temat inwestycji.

Model powinien zawierać zarówno historyczne dane finansowe, jak i najświeższe dane bieżące i prognozy. Prognozy powinny być przygotowane na okres 3-5 lat, przy czym pierwsze 24 miesiące prognozy powinny być przedstawione w układzie miesięcznym.

Wysokie prawdopodobieństwo „wyjścia” z inwestycji

Dla Inwestora Venture Capital liczba opcji na „wyjście z inwestycji” (exit), czyli sprzedaż udziałów / akcji w przedsiębiorstwie przez inwestora, jest jedną z najważniejszych przesłanek decydujących o inwestycji.
Im mniej tych opcji tym, teoretycznie, niższa cena „wyjścia” (mniej prawdopodobnych kupców).

Ograniczone możliwości „wyjścia z inwestycji” mogą, w skrajnych przypadkach, zadecydować o niedokonywaniu danej inwestycji przez niektóre Fundusze Venture Capital.

Inwestor Venture Capital może dokonać „wyjścia” poprzez rynek publiczny (czyli w ramach IPO na GPW lub New Connect), sprzedaż akcji inwestorowi branżowemu (w ramach M&A, czyli transakcji z obszaru Fuzji i Przejęć), Funduszowi Private Equity, czy też w ramach MBO/MBI (w ramach rekapitalizacji, czyli wykorzystaniu długu, lub przy wsparciu funduszu Venture Capital lub Private Equity).

Najmniej interesującym wyjściem z inwestycji jest likwidacja przedsiębiorstwa w wyniku której inwestor VC może uzyskać najczęściej co najwyżej tylko część zainwestowanych kwot.

Projekt musi zaspokajać potrzeby rynku

Projekt Inwestycyjny musi być oparty na produkcie czy usłudze, na którą będzie popyt. Najbardziej innowacyjny produkt (czy usługa) jest niewiele warty, jeśli jego kupnem jest zainteresowana bardzo ograniczona grupa konsumentów.

Inwestorzy VC nie będą zainteresowani projektem, opartym na produkcje, którego sprzedaż może być nikła (w skali kraju, kontynentu czy świata). Taki projekt nie tworzy wartości i nie daje możliwości satysfakcjonującego zwrotu z inwestycji.

autor: Mariusz Malec