Anioły Biznesu (Business Angels)

Kim jest Business Angel, czyli Anioł Biznesu?

Anioły Biznesu, czyli Business Angels (określani także jako Angel Investors czy Informal Investors) to inwestorzy inwestujący własne pieniądze w przedsięwzięcia we wczesnych fazach rozwoju firmy, czyli głównie „seed” i „startup”. Działają najczęściej poprzez lokalne Business Angel Network.

Anioły Biznesu – Definicja

Anioły Biznesu (określani także jako Business Angels lub Angel Investors lub Informal Investors) to inwestorzy inwestujący najczęściej własne środki finansowe przeważnie w przedsięwzięcia w fazie rozpoczęcia działalności („seed„) i przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju („startup„).

Oprócz pieniędzy wnoszą swoje doświadczenie i często blisko współpracują z zarządzającymi projektem / przedsiębiorstwem. Dla Aniołów Biznesu inwestowanie jest często drugorzędną aktywnością zawodową lub życiową. Anioły Biznesu inwestują samodzielnie oraz z innymi Aniołami Biznesu.

Swoje inwestycje realizują przeważnie bezpośrednio lub poprzez wehikuły finansowe czy quasi-fundusze (spółki zlokalizowane w kraju-siedziby przedsiębiorstwa lub kraju o uprzywilejowanym traktowaniu inwestorów, czyli tzw. raje podatkowe). Z tego powodu są określani także jako Inwestorzy Nieformalni (Informal Investors).

Ze względu na moment dokonania inwestycji (faza rozpoczęcia działalności, czyli faza zasiewu lub seed, oraz wczesna faza rozwoju, czyli startup) inwestycje Aniołów Biznesu stanowią część Venture Capital.

Zalety Aniołów Biznesu

Przewaga Aniołów Biznesu nad innymi Inwestorami Venture Capital wynika głównie z tego, iż:

 • Koszty due diligence i negocjacji przy realizacji inwestycji przez Anioła Biznesu będzie zawsze niższy niż w przypadku Funduszu Venture Capital;
 • Monitoring inwestycji w wykonaniu Aniołów Biznesu jest o wiele bardziej efektywny i zazwyczaj mniej kosztowny w porównaniu do działań Funduszu Venture Capital;
 • Anioł Biznesu, ze względu na to, iż inwestuje własne pieniądze, jest bardzo elastycznym partnerem, ale i bardziej stanowczym;
 • Anioł Biznesu, ze względu na to, iż jest blisko zarządzających, może szybko reagować na błędne decyzje operacyjne;
 • Anioł Biznesu to zazwyczaj przedsiębiorca, a nie finansiści jak reprezentanci Funduszu Venture Capital;
 • Anioł Biznesu może zainwestować w przedsiębiorstwo, pomimo, że opcje „wyjścia z inwestycji” nie są jasno określone w momencie dokonywania inwestycji.

Anioły Biznesu dokonują inwestycji samodzielnie lub w grupach (w Stanach Zjednoczonych określanych jako „syndykaty”).

W tym drugim przypadku możliwe są dwa rozwiązania: albo (1) w imieniu całej grupy (syndykatu) występuje jeden z inwestorów lub broker inwestycyjny albo (2) każdy z inwestorów negocjuje oddzielnie. Koszty due diligence ponoszone są przez wszystkich inwestorów solidarnie.

Dla przedsiębiorcy Anioł Biznesu to partner na długie lata. Z tego punktu widzenia przedsiębiorcy powinni być pewni, iż dany Inwestor VC jest tą osobą, której poszukują:

 • Jaka jest osobowość Inwestora?
 • Jakie ma doświadczenie?
 • Jakie ma kontakty?
 • Jaką ma wiedzę specjalistyczną, branżową?
 • Czy cele Inwestora są podobne do celów przedsiębiorcy?
 • Jaka będzie aktywność Inwestora w spółce?
 • Czy będzie w stanie pozyskać kolejne rundy finansowania?
 • Jaka będzie kwota jego inwestycji?

Business Angel Networks

Bardzo ważną rolę w rozwoju inwestycji realizowanych przez Anioły Biznesu platformy informacyjno-doradcze (czyli Angel Investment Network albo Business Angel Network), które pełną rolę łączników pomiędzy przedsiębiorcą, poszukującym kapitału, a Aniołami Biznesu.

Na świecie, działają one pod różnymi nazwami, w różnych formach prawnych, np. spółki prywatne, fundacje czy organizacje typu not-for-profit. Podmioty te są finansowanie poprzez opłaty wnoszone przez przedsiębiorców jak i inwestorów.

W niektórych krajach istnieje system wsparcia finansowego przez władze lokalne, regionalne bądź krajowe.

Niektóre z europejskich sieci Aniołów Biznesu są zrzeszone w EBAN (wcześniej European Business Angels Network, a obecnie The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds, and Other Early Stage Market Players) z siedzibą w Belgii. Wg informacji ze stron internetowych, EBAN zrzesza jako członków ponad 100 organizacji (pośrednio ponad 250 sieci Aniołów Biznesu) w 28 krajach.

Jedne z ważniejszych platform w Polsce to Lewiatan Business Angels czy PolBAN Business Angels Club.

autor: Mariusz Malec