Witryna www.venture-capital.info.pl jest poświęcona inwestycjom Venture Capital dokonywanym zarówno przez Fundusze VC (inwestorzy formalni), jak i Anioły Biznesu (inwestorzy nieformalni).

Sponsorem strategicznym witryny jest Private Equity Consulting, firma doradcza z Wrocławia, która wspiera przedsiębiorców w budowie ich przedsięwzięć, a przede wszystkim w zakresie zwiększania wartości ich firm i pozyskiwania finansowania. Firmą kieruje Mariusz Malec.

Dodatkowe informacje o inwestycjach Venture Capital oraz jak budować startupy znajdziecie Państwo na blogu prowadzonym na stronach Private Equity Consulting.

Inwestycje Venture Capital

Co to są inwestycje Venture Capital?

Venture Capital to inwestycje dokonywane w fazie rozpoczęcia działalności przez przedsiębiorstwo, we wczesnej fazie jego rozwoju oraz jego ekspansji przez inwestorów formalnych (Fundusze VC) i nieformalnych (Anioły Biznesu). Venture Capital to część Private Equity.

r    e    k    l    a    m    a

Jako, iż Venture Capital (część Private Equity) to inwestycje dokonywane w fazie rozpoczęcia działalności przez przedsiębiorstwo, we wczesnej fazie jego rozwoju oraz jego ekspansji, witryna nie podejmuje dyskusji dotyczących inwestycji dokonywanych w późniejszych etapach. Więcej na ten temat w Definicja Venture Capital.

Witryna dzieli artykuły o Venture Capital na cztery sekcje, które dotyczą:

  • Informacji ogólnych o Venture Capital;
  • Okresu przed dokonaniem inwestycji, czyli zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją procesu pozyskiwania finansowania (fundraising);
  • Okresu realizacji potencjalnej inwestycji, czyli zagadnień związanych m.in. z due diligence, term-sheet czy umową inwestycyjną;
  • Okresu po dokonaniu inwestycji, czyli zagadnień związanych z monitoringiem i wyjściem.

Ostatnie lata przyniosły znaczący wzrost inwestycji Venture Capital. Powstanie rynku Venture Capital łączy ściśle się z przemianami wolnorynkowymi zapoczątkowanymi w 1989 roku. Jego rozwój w kolejnych latach nie był dynamiczny. Pierwsze przyśpieszenie nastąpiło pod koniec lat dziewięćdziesiątych i było wywołane słynną "bańką internetową". Jej "pęknięcie" spowodowało dość znaczący zastój w transakcjach Venture Capital na młodym polskim rynku.

W pierwszych latach ostatniej dekady XX wieku zostało zrealizowanych niewiele transakcji, a większość z nich przez 2-3 fundusze. Kolejne przyśpieszenie inwestycji Venture Capital w Polsce nastąpiło kilka lat później i trwa do dziś.

Obecnie na rynku konkurują ze sobą różne podmioty Venture Capital, a w tym m.in. typowe fundusze Venture Capital, firmy dysponujące finansowaniem z UE, quasi-fundusze założone przez inwestorów krajowych (Anioły Biznesu).

Główną organizacją zrzeszającą inwestorów Private Equity, czyli także inwestorów Venture Capital, w Polsce jest PSIK, czyli Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (Polish Private Equity Association). Najważniejszą organizacją reprezentującą inwestorów dokonujących inwestycji w Europie oraz lokalne organizacje inwestorskie jest European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA). Jedną z największych organizacji zrzeszających inwestorów Venture Capital w Stanach Zjednoczonych jest National Venture Capital Association (NVCA).

autor: Mariusz Malec

r    e    k    l    a    m    a